QUY ĐỊNH HÌNH THỨC THANH TOÁN

1, Thanh toán bằng tiền mặt
2, Chuyển khoản
  • Ngân hàng Vietcombank, Tp.HCM
  • CTK: Trần Vũ Trường Giang
  • STK: 0381000340963
  • Ngân hàng Sacombank, Bình Dương
  • CTK: Trần Vũ Trường Giang
  • STK: 050055883715